Direct naar de content

Bestemmingsplan De Vecht voor vaststelling aangeboden

Het bestemmingsplan De Vecht is aangeboden aan de gemeenteraad en de stukken kun je inzien via het Raadsinformatiesysteem (RIS). De commissie Fysiek domein behandelt het plan in 3 vergaderingen.