Direct naar de content

Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor onherroepelijk

Er is in de afgelopen weken geen beroep of verzoek om een voorlopige voorziening aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. De volgende stap kan worden gezet.