Direct naar de content

Bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 68’ Nieuwersluis gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan ‘Rijksstraatweg 68’ op 8 maart gewijzigd vast. Gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan is het besluit hogere waarden vastgesteld. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden, liggen vanaf vrijdag 15 april tot en met donderdag 26 mei 2022 voor beroep ter inzage.