Direct naar de content

Bijeenkomsten klankbordgroep

Tussen september 2022 en januari 2023 kwam de klankbordgroep herinrichting Zandpad iedere 4 weken bij elkaar om richting te geven aan een nieuw concept voor het Zandpad.

In het afgelopen halfjaar kwam de klankbordgroep eens per 2 maanden bij elkaar omdat de ambtelijke projectgroep veel keukentafelgesprekken heeft gevoerd met bewoners en ondernemers rondom de 5 pilots.

De leden van de klankbordgroep hadden daardoor minder nieuwe informatie om te toetsen. De bijeenkomsten met de klankbordgroep stonden vooral in het teken van bijpraten.