Direct naar de content

Bisonspoor: tijdelijk geen maandelijkse alarmtest

Iedere eerste maandag van de maand vindt om 12.00 uur de landelijke waarschuwings- en alarmeringstest plaats. Vanwege het werk in en rond Bisonspoor zal vanaf 7 oktober het alarm daar (tijdelijk) niet te horen zijn. Met de hulpdiensten is afgesproken dat er bij een calamiteit de bewoners op een andere manier geïnformeerd worden. Naar verwachting is het alarm begin 2020 weer te horen.