Direct naar de content

Bomenkap om veiligheidsredenen

De afgelopen periode is een groot aantal bomen gekapt, verspreid over onze gemeente. Deze bomen waren ziek, instabiel of afgestorven. Er moet nog een aantal bomen worden gekapt. De komende periode zijn we van plan bomen die een veiligheidsrisico vormen alsnog te verwijderen.