Direct naar de content

Borden voor 3 verkeersbesluiten

Eind mei 2023 is het verkeersbesluit voor het tijdelijk instellen van maximaal 30 km op het Zandpad tussen de Vechtbrug in Breukelen en de Weersloot (einde of begin bebouwde kom Breukelen) ter inzage gelegd. Wanneer de reactietermijn in juli is verlopen wordt duidelijk of de 30 km borden kunnen worden geplaatst.

Wanneer er geen bezwaren zijn tegen dit verkeersbesluit, zullen naast de 30 km borden, ook borden worden geplaatst voor de verkeersbesluiten die in 2018 zijn genomen.

  • Het Zandpad tussen de Proosdijweg en de Laan van Gunterstein op maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 9:30 uur in zuidelijke richting verboden te verklaren voor gemotoriseerd verkeer op meer dan twee wielen, bestemmingsverkeer uitgezonderd.
  • Het Zandpad tussen de Machinekade en de Proosdijweg gesloten te verklaren voor vrachtverkeer en autobussen, bestemmingsverkeer uitgezonderd.

Alle borden die bij deze 3 verkeersbesluiten horen worden dan eind juli/begin augustus 2023 geplaatst.