Direct naar de content

Burgemeester en wethouders in gesprek met 50 mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een naaste. Welk effect heeft dat op hun eigen leven? En wat hebben zij nodig om hun mooie maar soms ook zware  taak vol te houden? 50 mantelzorgers deden hun verhaal aan het college van B&W.