Direct naar de content

College doet geen voorstellen voor windenergie

Een evaluatie door de provincie over de stand van de klimaatdoelstellingen in de provincie Utrecht wijst uit dat de regionale plannen voor windenergie achter blijven. Daardoor worden doelstellingen niet bereikt. Het college houdt vast aan het aandeel dat Stichtse Vecht heeft afgesproken als onderdeel van de regionale energiestrategie (RES).