Direct naar de content

Commissie Bestuur en Financiën en Commissie Fysiek en Sociaal Domein

Dinsdag 11 februari komt de commissie Bestuur en Financiën samen voor de evaluatie van de pilot inspraak door Pioniersgroep en de Decembercirculaire. De commissie Fysiek en Sociaal Domein spreekt onder andere over de Golfclub in Loenen aan de Vecht.