Direct naar de content

Commissie Bestuur en Financien op 25 juni

Op dinsdag 25 juni vergadert de commissie Bestuur en Financiën over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2018 en de financiële kaders voor de komende jaren. In de commissievergadering Bestuur en financiën wordt er vergaderd over de programmarekening en de kadernota.