Direct naar de content

Commissie Fysiek Domein vergadert 18 juni

Dinsdag 18 juni vergadert de commissie fysiek domein over twee grote onderwerpen: de woonvisie en de regionale huisvestingsverordening.