Direct naar de content

Commissievergaderingen op 23 juni

Aankomende week worden de politieke partijen onder andere bijgepraat over de ontwikkelplannen van Winter Trust bij Bisonspoor, de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, het gebiedsgericht werken en de aanpak en gevolgen van Covid-19 in Stichtse Vecht.