Direct naar de content

Commissievergaderingen Fysiek en Sociaal domein

Op donderdag 14 mei vergaderen de commissies Fysiek domein en Sociaal domein. Aansluitend op deze laatste vindt er een informatieve commissievergadering plaats. U bent welkom op de publieke tribune.