Direct naar de content

Commissievergaderingen op 17 september

Dinsdag 17 september vergaderen de commissies Fysiek en Bestuur en Financiën. In de commissie Fysiek domein gaat het onder andere over de Startnotitie Regionale Energie Strategie U16 en de Routekaart klimaatneutraal 2030. In de commissievergadering Bestuur en Financiën wordt er onder andere gesproken over de symbolen die worden geplaatst in de nieuwe raadzaal.