Direct naar de content

Commissievergaderingen Stichtse Vecht

Op 17 november wordt in 2 digitale, informatieve commissies onder meer gesproken over het oneigenlijk gebruik van woningen en de mogelijkheden van zonnevelden in Stichtse Vecht.