Direct naar de content

Concept-structuurvisie ter inzage

Het college heeft de concept-structuurvisie voor de gebiedsontwikkeling Zogwetering op 1 juni 2021 vastgesteld. Dit betekent dat we hem nu officieel ter inzage leggen, zodat iedereen er op kan reageren. Dat kan tot uiterlijk 15 juli 2021.

Wat houdt de structuurvisie in
De structuurvisie komt er in het kort op neer dat er op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp ruimte is voor woningbouw. De structuurvisie gaat uit van 100 tot 130 woningen. Het uitgangspunt voor het woonprogramma is de gemeentelijke woonvisie. Dat betekent een woonprogramma met 30% sociale huur, 30% middel dure huur en 40% vrije sector woningen.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/zogwetering. Daar vind je ook een korte introductie van de wethouder en een uitgebreide presentatie over de concept-structuurvisie.

Wat doen we met zienswijzen?
Alle reacties worden verwerkt in een zienswijzenota. Eventueel worden aanpassingen aan de structuurvisie gedaan. De structuurvisie en de zienswijzenota gaan vervolgens naar de gemeenteraad. Die zal er, naar verwachting, in het najaar van 2021 een besluit over nemen.