Direct naar de content

De Omgevingswet en het Omgevingsprogramma Scheendijk

De Omgevingswet bepaalt dat de gemeente een strategische visie voor de lange termijn moet opstellen. Zo’n strategische visie heet een omgevingsvisie. In 2022 heeft de gemeente Stichtse Vecht ook een omgevingsvisie vastgesteld. De omgevingsvisie bevat strategische hoofdlijnen, en een aantal van deze hoofdlijnen is ook van toepassing op de Scheendijk. Deze hoofdlijnen lopen samen met de eerder vastgestelde Toekomstvisie Scheendijk uit 2019.