Direct naar de content

Denk op 22 april mee over de horeca in Stichtse Vecht

Op dit moment laat de gemeente een horeca behoefteonderzoek uitvoeren naar de horeca in Stichtse Vecht. Dit als voorbereiding op de nieuw op te stellen nota horeca, waarin de beleidsregels voor horeca komen te staan. Jouw mening en inbreng vinden wij daarbij erg belangrijk. Op 22 april organiseren we daarom 2 bijeenkomsten: één voor inwoners en één voor ondernemers.