Direct naar de content

Aannemer voor pilot legakkerherstel

Aannemingsmaatschappij Benecke gaat samen met Tijhuis Ingenieurs en de gemeente de pilots inrichten voor het herstel en behoud van het legakkerlandschap in de Kievitsbuurten. Via een meervoudige onderhandse aanbesteding waren 5 aannemingsbedrijven uitgenodigd om een aanbieding op te stellen. In de beoordeling, waarbij kwaliteit een belangrijk criterium was (dat telde voor 80%), kwam Benecke als beste uit de bus.

Wat gaat de aannemer doen
Deze aannemer gaat ons samen met Tijhuis helpen om voor elke pilotakker het juiste type beschoeiing te ontwerpen en plaatsen. Dat houdt in: een robuuste beschoeiing die ervoor zorgt dat de legakker behouden blijft en waterriet kan groeien. Daarnaast spelen de kosten natuurlijk ook een rol. Het is de bedoeling om de beste ontwerpen na de pilots toe te passen bij meer (ook particuliere) legakkers.

Start werkzaamheden
In de 3e week van januari is de gemeente samen met Benecke en Tijhuis al in het gebied geweest voor een eerste inventarisatie van de 5 legakkers. Vóór de zomer van 2021 wordt een omgevingsvergunning voor alle werkzaamheden aangevraagd.

Meer weten?
Wil je meer weten over de planning, de pilots en de subsidieregelingen die we na afloop van de pilot gaan instellen? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten. Neem voor een toelichting op het project contact op met Joke Nijburg, de projectleider van gemeente Stichtse Vecht: telefoon 06 – 58 07 60 19 52 of joke.nijburg@stichtsevecht.nl.