Direct naar de content

Een beheerplan voor de legakkers en oevers

Bent u eigenaar van een legakker? Mogelijk hebt u verschillende soorten planten geplaatst. Op dit moment is de gemeente Stichtse Vecht bezig met de voorbereiding van een plan voor het beheer van akkers en oevers en watervegetatie. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan aanleg en beheer van inheemse planten en de bestrijding van invasieve exoten. Inmiddels hebben we enkele invasieve soorten op akkers gesignaleerd.

Aanleiding opstellen beheerplan

Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen zijn vorig jaar 6 pilots in de Kievitsbuurten uitgevoerd. Het doel hiervan is om ervaring op te doen met verschillende aanlegtechnieken en te onderzoeken op welke manier een natuurvriendelijke oever kan bijdragen aan de bescherming van de achterliggende legakker en natuurwinst kan opleveren. Met een nieuw beheerplan voor de gerealiseerde en nog te ontwikkelen natuuroevers en de bestaande legakkers in de Kievitsbuurten, willen we een handreiking bieden voor het toekomstige beheer.

In het beheerplan verwerken we informatie waar momenteel veel om te doen is in het maatschappelijk debat, zoals:

  • Het aanplanten van inheemse planten
  • Het verhogen van de biodiversiteit (zoveel mogelijk soorten)
  • Het tegengaan van de verspreiding van invasieve exoten