Direct naar de content

Een eenduidig ligplaatsenbeleid

Met het bestemmingsplan Ligplaatsen De Vecht wil de gemeente zorgen voor eenduidige regels voor het afmeren van boten. Uw inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan worden verwerkt in het eerste kwartaal van 2018.