Direct naar de content

Experiment centraal stemmen tellen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start in een landelijk experiment met het centraal tellen van de stembiljetten bij de aankomende verkiezingen in 2019. Het college van B&W stelt de raad voor om hieraan mee te doen.