Direct naar de content

Extra geld voor aanpak kinderarmoede

Alle kinderen moeten kunnen meedoen, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Gemeente Stichtse Vecht ontvangt in 2017 extra geld van het Rijk voor de intensivering van de aanpak van kinderarmoede.