Direct naar de content

Gebiedsontwikkeling Harmonieplein

De ontwerpbestemmingsplannen “Kindcentrum” en “Zuidblok” liggen ter inzage vanaf 19 april. Op 8 mei is er een inloopbijeenkomst met informatie over de verschillende plannen. U bent van harte welkom om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte, waaronder het dorpsplein.