Direct naar de content

Gemeente stelt plan samen voor huisvesting statushouders

Alle gemeenten hebben van het Rijk een verplichte taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Het college heeft alle maatregelen samengebracht in een plan van aanpak.