Direct naar de content

Gemeentebegroting 2023 vastgesteld

Op 8 november stelde de gemeenteraad de Programmabegroting 2023 vast met een klein overschot voor 2023. In de begroting staat hoeveel geld de gemeente verwacht uit te geven en te ontvangen.