Direct naar de content

Gemeenteraad nodigt u uit

6 juni bespreekt de commissie Fysiek Domein het bestemmingsplan Haagstede, in de commissie Bestuur & Financiën wordt o.a. gesproken over, de programmabegroting van de VRU, de inrichting van de nieuwe raadszaal en een communicatieplan voor de raad