Direct naar de content

Gemeenteraad nodigt u uit voor de raadsvergadering

De raad vergadert over het rapport van de rekenkamer over re-integratie, de transformatie van de sociale werkvoorziening (PAUW-bedrijven), de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en het bestemmingsplan Vijverhof Nieuwersluis.