Direct naar de content

Gemeenteraad stelt unaniem de Toekomstvisie Bedrijventerreinen vast

Vitale en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Stichtse Vecht en in de regio. Het college van B&W stelde daarom de gemeenteraad voor om de komende 10 tot 15 jaar in te zetten op kwaliteitsverbetering van de bestaande bedrijventerreinen.