Direct naar de content

Gemeenteraadsvergadering op 12 november

Op dinsdag 12 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting en meerjarenbegroting 2020-2023.