Direct naar de content

Gesprekken met bewoners en ondernemers

Begin maart 2023 zijn de vijf pilotlocaties ingemeten. Met deze meetgegevens zijn de ruwe pilotschetsen veranderd in gedetailleerde kaarten. Deze kaarten zijn aan diverse keuken-, tuin- en salontafels besproken met de bewoners en ondernemers die direct aan een pilot wonen en werken. Na alle eerste gesprekken ging de projectgroep weg met huiswerk om details aan te passen en daarna weer te bespreken.

De eigendomsverhoudingen van het Zandpad zijn in Nieuwersluis, Breukelen en Maarssen verschillend. In Nieuwersluis is de gemeente eigenaar van de weg en de bermen. In Breukelen zijn veel gronden onder de weg en de bermen eigendom van particulieren. In Maarssen is het Zandpad vaak van de gemeente en zijn bewoners weer eigendom van de berm tussen de weg en de Vecht.

Deze verschillende eigendomsverhoudingen zorgt ervoor dat de projectgroep veel kopjes koffie drinkt bij bewoners en ondernemers om over de plannen te praten.