Direct naar de content

Help het landschap van Stichtse Vecht te laten bloeien

De eigenheid van het landschap van Stichtse Vecht wordt grotendeels bepaald door de aanwezigheid van poelen, houtwallen en bloeiende slootkanten. Er is nu een proef met subsidie en advies om bijzondere landschapselementen aan te leggen of te herstellen.