Direct naar de content

Herstart bestemmingsplan ‘Kern Nieuwersluis’

Gemeente Stichtse Vecht startte in 2019 met het actualiseren van bestemmingsplan ‘Kern Nieuwersluis’. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kern Nieuwersluis’ lag toen ter inzage. De gemeente wil de bestemmingsplanprocedure nu weer hervatten.