Direct naar de content

Hoe om te gaan met melden van jongerenoverlast?

In de VAR heeft onlangs een bericht gestaan dat Jeugd-Punt een nieuw meldpunt voor jongerenoverlast heeft ingesteld. Dit bericht heeft tot vragen geleid: moet je dit niet gewoon melden bij de politie?