Direct naar de content

Informatieve commissievergaderingen 11 december

In een informatieve commissievergadering worden de commissieleden bijgepraat en/of geraadpleegd. Op 11 december gaat het onder andere over crisisaanpak ’t Heycop en dilemma's uit de woonvisie. U bent welkom!