Direct naar de content

Inmeten Pilots

Om gedetailleerde tekeningen van de pilots te kunnen maken, gaat Siegers Landmeetkunde van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 maart op 4 locaties de pilots inmeten. Op die dagen kun je tussen 8:00 uur en 16:00 uur een oranje/geel busje zien rijden dat bezig is met de metingen. Op dinsdag 28 maart vinden de laatste metingen plaats.

Verkeersmetingen

Voor de inrichting van de pilot en tijdens de proefperiode van de pilots worden er metingen gedaan naar het aantal en soort verkeersdeelnemers, de snelheid en het weggedrag. Zo worden de effecten van de pilot gemeten met een duidelijke nulmeting vooraf.