Direct naar de content

Inspraak Archeologische verwachtings- en beleidskaart

Op 1 juni 2022 stelde het college de Ontwerp Archeologische verwachtings- en beleidskaart voor Stichtse Vecht vast. Het gaat om een vernieuwing van de in 2010 opgestelde beleidskaart. Vanaf vrijdag 3 juni 2022 liggen de stukken 6 weken ter inzage.