Direct naar de content

Internationale Dag tegen Oudermishandeling

Naar schatting 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met mishandeling. Soms opzettelijk maar ook vaak vanuit overbelasting, onmacht en gebrek aan kennis. Op deze dag, de Internationale dag tegen Oudermishandeling, brengen we dit graag onder de aandacht.