Direct naar de content

Inventarisatie bebouwing op de Scheendijk

Vanaf maandag 31 januari 2022 gaat adviesbureau DLV in opdracht van de gemeente de inrichting van de percelen aan de Scheendijk inventariseren. Ze gaan bijvoorbeeld kijken naar bebouwing en gebruik van het perceel. Deze inventarisatie is een aanvulling op de drone-opnamen die in april 2021 gemaakt zijn. Medewerkers van DLV zullen voor deze inventarisatie alle percelen bezoeken.

Planning
De inventarisatie duurt naar verwachting tot eind juni 2022. Op de Scheendijk zijn wijkberichten verspreid om de inventarisatie aan te kondigen. De eigenaren/huurders krijgen voordat hun perceel aan de beurt is een brief met meer informatie. De actuele planning publiceren we ook op www.stichtsevecht.nl/scheendijk, in het tabblad Inventarisatie huidige bebouwing en gebruik.

Waar is de inventarisatie voor nodig
De inventarisatie is nodig voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan/omgevingsplan. De informatie die met de inventarisatie wordt verzameld heeft de gemeente nodig om de Scheendijk te ontwikkelen tot een uitnodigend overgangsgebied met een meer ‘open’ karakter. Dit doen we samen met de eigenaren, ondernemers en bewoners. We willen de leefbaarheid en toegankelijkheid van het achterliggende legakker- en plassengebied ten oosten van de Scheendijk vergroten.

Met de inventarisatie kan worden bepaald of er (en zo ja welke) legakkers geschikt zijn voor legalisatie van particuliere woningen, onder welke voorwaarden en waar onwenselijke of illegale situaties zijn. Voor de legakkers die mogelijk geschikt zijn voor legalisatie gaat de gemeente kijken wat er in het beleid en de kaders daarvoor aangepast moet worden. Dit kan alleen als ook de provincie Utrecht toestemming geeft. Als er sprake is van onwenselijke of illegale situaties gebruiken we de informatie uit de inventarisatie om een goede handhavingsaanpak te maken.

Meer weten?
Wil je weten wat we doen om de Scheedijk te ontwikkelen tot een uitnodigend toegangsgebied tot de noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurten met hun unieke legakkerlandschap? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/scheendijk.