Direct naar de content

Inzet op zelfstandig wonen met begeleiding voor kwetsbare inwoners

16 Utrechtse gemeenteraden hebben de regionale koers voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen aangenomen. Zij zetten in op ‘zelfstandig wonen met begeleiding’, thuis in de wijk.