Direct naar de content

Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025 gepubliceerd

Het college van B&W heeft de Jaarstukken 2023 en Kadernota 2025 vastgesteld. Beide financiële stukken over de gemeentefinanciën zijn online te vinden. De gemeenteraad gaat erover vergaderen. Eerst in juni in de commissies en daarna in juli tijdens een raadsvergadering.