Direct naar de content

Kick-off Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit

Op woensdag 19 juni was het zover: de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (GAVO) had haar allereerste vergadering. Deze onafhankelijke commissie adviseert de raad en burgemeesters en wethouders over aanvragen of ontwerpbesluiten voor omgevingsvergunningen.