Direct naar de content

Laatste raadsvergadering voor het zomerreces

Op dinsdag 10 juli om 19:30 uur vindt de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Hier komt onder andere aan bod: Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en begroting 2019 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en de kadernota van 2019.