Direct naar de content

Loenen aan de Vecht: bestemmingsplan ‘De Werf’ ter inzage

We werken aan een actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein De Werf in Loenen aan de Vecht. Er wordt niet alleen gekeken naar de bestaande situatie, het plan omvat ook een uitbreiding van het bedrijventerrein met 1 ha.