Direct naar de content

Lokale herstelagenda voor herstart samenleving

Het college van B&W heeft de lokale herstelagenda vastgesteld. De herstelagenda heeft als doel om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle negatieve effecten van de coronacrisis.