Direct naar de content

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Het inkoopbeleid van de gemeente heeft veel aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit wordt o.a. ingevuld door aan te sluiten bij regionale en landelijke initiatieven. Zo hebben we dit jaar het betonakkoord ondertekend. Hiermee verminderen we CO2-uitstoot door gebruik te maken van gerecycled beton. Verder ondertekenen we in het najaar het manifest MVI. MVI is een belangrijk instrument om duurzaamheidambities te realiseren. Zo sluiten we aan bij een landelijk programma waarmee ook een bijdrage wordt geleverd aan onze lokale beleidsdoelen zoals Social Return, Stimulering locale economie en innovatie.