Direct naar de content

Nieuw platform voor gevarieerder landschap in provincie Utrecht

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap in de provincie Utrecht aantrekkelijk en afwisselend, en geven het haar eigen identiteit. Er is een Platform Kleine Landschapselementen opgericht om dit te behouden en te versterken.