Direct naar de content

Nieuwe contracten voor onderhoud openbare ruimte

Wethouder Van Dijk tekende deze week namens het college van B&W 5 nieuwe contracten voor het onderhoud van de openbare ruimte met 3 verschillende partijen. De VOF Agterberg-Bron neemt de komende 3 jaar de groenvoorzieningen, de bermen en watergangen en het vegen en reinigen van verhardingen voor haar rekening, de Gebroeders Griekspoor gaan de speeltuinen onderhouden en de Nationale Bomenbank gaat het bomenbestand van Stichtse Vecht onderhouden.