Direct naar de content

Ombouw van Johannes de Doperkerk naar woningen

Het parochiebestuur van de Johannes de Doperkerk in Breukelen wil het kerkgebouw ombouwen en er 14 woningen in realiseren. De commissie Fysiek Domein geeft op 15 mei een reactie op het voorstel van het college om daarbij de eis van 30% sociale woningbouw bij de kerk niet toe passen.